ROCKOM KROKOM ALEBO FOLKLÓR NATVRDO 2 (2017)

Pokračovanie najúspešnejšieho programu Rockom krokom alebo folklór natvrdo. Folklórna moderna je spojenie v podaní Čarovných ostrôh už netradične tradičná a v tomto novom programe je ešte viac dych berúca.. Tanec, akrobacia, spev a hudba spája svet tradícií s moderným svetom. Túto rockovo-folklórnu show jednoznačne musíte vidieť! The continue of the most successful program Rockom krokom alebo folklór natvrdo. Folklore modern is connection between folklore and modern dance, which is typical for The Magic Spurs, but in this new show is more breathtaking then it was before.. Dance, acrobation, song and music is associating the world of traditions with the world of modern. You have to see this rock-folklore show clearly!

Réžia, choreografia: Peter Živner
Hudba: Ľubo Horňák
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed and choreographed by: Peter Živner
Music: Ľubo Horňák
Dancers: The Magic Spurs

Gypsy Devils play CARMEN (2016)

Príbeh opery Georga Bizeta Carmen v úprave Ernesta Šarköziho  ponúka hudobno-tanečnú show, ktorá je mixom rôznych štýlov.  Od folklóru, etna, jazzu, flamenca, stepu až po prvky moderného tanca, rocku či vzdušnej akrobacie. Čarovné ostrohy tancom znázorňujú príbeh vášnivej Carmen, ktorá popletie hlavu vojakovi Josému a neskôr sa zaľúbi do toreadora Escamillia.   The story of Georges Bizet Carmen in Ernest Sharközi's arrangement offers a music-dance show that is a mix of different styles. From folklore, ethnicity, jazz, flamenco, step to elements of modern dance, rock or aerial acrobatics. The Magic Spurs show the story of the passionate Carmen, who is going to confuse José's soldier's head and then fall in love with toreador Escamillio.

Directed and choreographed by: Peter Živner
Hudba: Georges Bizet, Ernest Šarközi
Tanec: Čarovné ostrohy
Réžia, choreografia: Peter Živner
Music: Georges Bizet, Ernest Šarközi
Dancers: The Magic Spurs

Vlčia stráž (2014)

Program pripravený pri príležitosti osláv 70. výročia  SNP. V spolupráci s umelcami ako Martin Harich, Tomáš Bezdeda, Lukáš Adamec, Bruno Oravec, tanečnou skupinou The Pastels a vzdušnou akrobatkou Ariadnou vznikla multimediálna show s názvom Vlčia stráž, inšpirovaná tvorbou mladých slovenských básnikov, ktorí boli hrdinami povstania v roku 1944. A program prepared to celebrate the 70th anniversary of the SNP. In collaboration with artists such as Martin Harich, Tomáš Bezdeda, Lukáš Adamec, Bruno Oravec, The Pastels and Ariadna - the aerial acrobat, a multimedia show called Vlčia stráž was created, inspired by the production of young Slovak poets who were the heroes of the uprising in 1944.

Réžia, choreografia: Peter Živner, Miňo Kereš
Hudba: Ľubo Horňák
Tanec: Čarovné ostrohy, The Pastels
Directed and choreographed by: Peter Živner, Miňo Kereš
Music: Ľubo Horňák
Dancers: The Magic Spurs, The Pastels

Rockom krokom alebo folklór natvrdo (2014)

Čarovné ostrohy prichádzajú so svojím dodnes najžiadanejším programom. Najznámejšie ľudové piesne v rockovom prevedení spájajú svet tradícií so súčasnou modernou dobou. Program prechádza od folklóru, cez cigánske tance, filmové hity až do rockového žánru. Originálne kroje zdobia nie len výšivky ale aj kožené doplnky. Tance sú doplnené vzdušnou akrobaciou, breakdancermi a zaujímavými rekvizitami. Program vznikol v spolupráci so skladateľom hitov skupiny Elán, Ľubom Horňákom a ďalšími známymi muzikantami ako Juraj Zaujec, Štefan Bugala,… The Magic Spurs come with their most desirable program to this day. The most popular folklore songs in the rock version associate the world of traditions with contemporary modern times. The program goes from folklore, through gypsy dances, movie hits to rock genre. The original costumes are decorated not only with embroidery but also with leather accessories. Dances are complemented by aerial acrobatics, breakdancers and interesting props. The program was created in cooperation with the composer of the hits of the band Elán, Ľubom Horňákom, and other famous musicians such as Juraj Zaujec, Štefan Bugala or Marek Konček.

Réžia, choreografia: Peter Živner
Hudba: Ľubo Horňák
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed and choreographed by: Peter Živner
Music: Ľubo Horňák
Dancers: The Magic Spurs

Tanečná módna show Dance fashion show (2012)

Zahájenie  akcie Podnikateľ roka 2012 s novým projektom – tanečná módna show – The millenium fashion show, inšpirovaná príbehom svetoznámeho muzikálu Andrew Lloyd Webbera Fantóm opery.   Launch of the action Businessman of the Year 2012 with a new project, Dance Fashion Show - The Millennium Fashion Show, inspired by the story of the world-famous Andrew Lloyd Webber's musical Phantom of the Opera.

Réžia, choreografia: Peter Živner
Hudba: Andrew Lloyd Webber
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed and choreographed by: Peter Živner
Music: Andrew Lloyd Webber
Dancers: The Magic Spurs

Netopier (2011)

Klasická opereta kráľa viedenských valčíkov Johanna Straussa ml. patrí k najslávnejším dielam svojho žánru. Komický príbeh z prostredia viedenských salónov, plný humoru, kanadských žartíkov a krásnych melódií. Ako hlavného hosťa na bále viedenského dvora uvedú tanečnú skupinu Čarovné ostrohy z Prešporku. V roku 2012 popri Čarových ostrohách bol hosťom bálu aj svetoznámy tenorista José Cura. Opereta na doskách SND.   The classic operetta of the Viennese Waltz King Johann Strauss, is one of the most famous works of his genre. A comic story of Viennese salons, full of humor, Canadian jokes and beautiful melodies. As the main guest at the ball of the Viennese court, they will introduce the dance group Magic Spurs from Prešporok. In 2012, alongside The Magic Spurs, the world-famous tenor José Cura was also the guest of the ball. Operetta was played on Slovak National Theatre boards.

Réžia, choreografia: Miro Grisa
Hudba: Johann Strauss ml.
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed and choreographed by: Miro Grisa
Music: Johann Strauss jr.
Dancers: The Magic Spurs

Diabolské flamenco (2011)

Unikátne spojenie niekoľkých kultúr a umeleckých smerov. Na jednom pódiu sa stretli nielen španielske flamenco v podaní jednej z najlepších flamenco tanečníc sveta – Betiny Castaňo a dynamické tanečné umenie tanečníkov Čarovných ostrôh, ale aj slovenská ľudová hudba Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu a akordeonista Michal Červienka.   Unique combination of several cultures and artistic directions. On one stage, not only did the Spanish flamenco meet one of the best flamenco dancers in the world - Betina Castano and the dynamic dancing art of the dancers from The Magic Spurs, but also the Slovak folklore music Diabolské Husle of Ján Berky Mrenica and the accordionist Michal Červienka.

Réžia: Jano Šebík
Choreografia: Peter Živner
Hudba: Ján Berky Mrenica
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed by:Jano Šebík
Choreographed by: Peter Živner
Music: Ján Berky Mrenica
Dancers: The Magic Spurs

Talentmania Talent show (2010)

Vysokosledovaná česko-slovenská televízna reality show o súboj talentov všetkého druhu. Čarovné ostrohy sa ako jediná folklórna tanečná skupina prebojovala až do samotného superfinále. Divákov zaujala svojim dynamickým a energickým vystúpením, ktoré malo folklórno-moderný nádych.   Well known and popular Czech-Slovak TV reality show highlighted by a battle of talents of all kinds. The Magic Spurs were the only folklore dance group, which fight to the superfinal. The spectators were fascinated by their dynamic and energetic performances, which had a folklore-modern feeling.

Réžia: Peter Ňuňéz
Choreografia: Peter Živner
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed by: Peter Ňuňéz
Choreographed by: Peter Živner
Dancers: The Magic Spurs

EurovíziaEurovision (2010)

Čarovné ostrohy tanečne sprevádzali slovenskú speváčku Kristínu, ktorá súťažila v nórskom Osle na Veľkej cene Eurovízie 2010. Pieseň Horehronie sa stala na Slovensku aj v Čechách veľkým hitom, stvárnené stromy a chytľavá melódia zarezonovala u mnohých ľudí aj v Európe. Podľa švédskeho prestížneho denníka Svenska Dagbladet bola zaradená medzi 15 najlepších piesní v histórii Veľkej ceny Eurovízie.    The Magic Spurs were accompanied the Slovak famous singer Kristina, who competed in the Norwegian Oslo at the Grand Prix of Eurovision 2010. The song Horehronie became a great hit in Slovakia and Czech Republic, feathered trees and catchy rhythm caused, that this song liked so many people in whole Europe, too. According to the Swedish prestigious daily - Svenska Dagbladet, was that song among the 15 best songs in the history of the Eurovision Song Contest.

Spev: Kristína
Hudba: Martin Kavulič, Kamil Peteraj
Tanec: Čarovné ostrohy
Voice:Kristína
Music: Martin Kavulič, Kamil Peteraj
Dancers: The Magic Spurs

Cyril a Metod (2009)

Pôvodné slovenské dielo čerpá námet z Proglasu, súboru prvých básní napísaných v  staroslovienskom jazyku, ktorých autorom je Konštantín Filozof. Z neho vychádzal aj autor  libreta a textov piesní, Daniel Hevier. Jednotlivé obrazy uviedli diváka do doby príchodu a  pôsobenia vierozvestcov.     The original Slovak work draws on the theme of Proglas, a collection of first poems written in the old slavonic language, written by Konstantin the Philosopher. The author of libretto and song lyrics, Daniel Hevier, also came out of it. The individual scenes presented the time of arrival and the action of the vestors.

Réžia, choreografia: Martin Kákoš
Hudba: Ľubo Horňák
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed and choreographed by: Martin Kákoš
Music: Ľubo Horňák
Dancers: The Magic Spurs

Hviezdy folklóru (2009)

Jedinečná show, ktorá predstavuje spojenie slovenského folklóru v sprievode hudobníkov z Diabolských huslí Jána Berkyho Mrenicu ml. Moderné tanečné prvky, dynamická hudba, plastové fľaše, kožené kostýmy, bubny, palice a mnoho iného. Na programe tiež spolupracovali ďalší umelci – inštrumentalisti Marcel Buntaj, Martin Gašpar, Juraj Burian, Salco a český spevák, muzikant a skladateľ Vlasta Redl.   Unique show that represents the connection of Slovak folklore accompanied by musicians from Diabolské Husle of Ján Berky Mrenica jr. Modern dance elements, dynamic music, plastic bottles, leather costumes, drums, sticks and many other properties. Other artists - instrumentalists Marcel Buntaj, Martin Gašpar, Juraj Burian, Salco and Czech singer, musician and composer Vlasta Redl - also collaborated on the program.

Réžia: Peter Živner, Jaroslav Moravčík
Hudba: Ján Berky Mrenica ml.
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed by: Peter Živner, Jaroslav Moravčík
Music: Ján Berky Mrenica jr.
Dancers: The Magic Spurs

Svätopluk (2008-2013)

Slovenská opera Eugena Suchoňa. Monumentálna historická dráma ako oslava slávnej minulosti západných Slovanov. Svätopluk má pred sebou dilemu: postaviť sa za novú kresťanskú budúcnosť alebo ustúpiť pohanom, nasledovať odkaz Rastislava alebo sa držať moci za každú cenu? Jeho rozorvané vnútro je sužované i osobnou drámou panovníka, ktorý sa na ceste k moci dopustil ťažkých morálnych deliktov. Zmierenie s Bohom i vlastným svedomím prichádza ako vyvrcholenie drámy na záver v podobe prorockej panovníckej múdrosti a zhovievavosti. Čarovné ostrohy stvárňujú svojim tancom pohanov a boha Perúna. Hudobná dráma v troch dejstvách v novej budove SND.   The Slovak opera composed by Eugen Suchoň. Monumental historical drama as a celebration of the famous past of Western Slavs. Svätopluk have a dilemma: to stand up for a new Christian future or to step back to the Gentiles, follow a Rastislav reference or hold power at all costs? His uprooted inside is also plagued by the personal drama of a sovereign who has committed severe moral offenses on the way to power. Reconciliation with God and own conscience comes as a culmination of the drama in the form of prophetic ruler's wisdom and leniency. The Magic Spurs created and performed the Gentiles and the god Perun. Musical drama in three acts in the new building of the Slovakia National Theatre.

Réžia: Juraj Jakubisko
Hudba: Eugen Suchoň
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed by: Juraj Jakubisko
Music: Eugen Suchoň
Dancers: The Magic Spurs

Muzikál Mlyny-Jaslovské Bohunice (2008)

Muzikál „šitý na mieru“. Dar obce svojim občanom pri príležitosti pri príležitosti 895.  výročia prvej písomnej zmienky a 50. výročia obce Jaslovské Bohunice.  „Mlyny“ začali veľkolepo – uviedol ich František Kovár – člen činohry SND, ktorý prítomným pripomenul históriu a minulosť. Pred divákmi, ktorí zaplnili amfiteáter, sa odvíjal príbeh mladej dvojice, do života ktorej vpadli Turci a rozdelili ju. Mladík sa potom vyberie svoju lásku hľadať a privádza si ju domov, na úrodné roviny okolo riečky Blavy, na ktorej si mlyny ďalej prelievali čas. Scéna s vodnými mlynmi a drevenými chalúpkami, plná krojov aj pestrých turbanov a  exotických šiat, plná hudby, pohybu a tanca. Ducha Blavy predstavoval nemenej známy herec – Stano Dančiak. Muzikál podľa ohlasov mal veľký úspech medzi všetkými.   This was something like “tailor-made” musical. It was a present from village to it´s citizens on the occasion of the 895th anniversary of the first written mention and the 50th anniversary of the village Jaslovské Bohunice. The Mills" were introduced by František Kovár, member of the Slovak National Theater, who remembered the history and the past. In front of the spectators who filled the amphitheater, the story of a young couple unfolded, into which the Turks invaded and divided it. The young man then chooses to find his love and brings her home to the fertile plains around the Blavy River, where the mills have continued to waste their time. The scene of water mills and wooden cottages, full of costumes and colorful turbans and exotic dresses, full of music, movement and dancing, was breathtaking. The Blava Ghost was presented by the known actor - Stano Dančiak. The musical was a great success among all.

Réžia: Pavol Smolík
Hudba: Lukáš Borzík
Choreografia: Jaroslav Moravčík
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed by: Pavol Smolík
Music: Lukáš Borzík
Choreographed by: Jaroslav Moravčík
Dancers: The Magic Spurs

Tanečný kolotoč (2007-2008)

Skupina “Čarovne ostrohy” představuje unikátny program Tanečný kolotoč. Teleso, ktoré sa so svojou očarujúcou dynamikou tanečného a inštrumentálneho štýlu zaraďuje medzi popredných reprezentantov slovenského ľudového umenia vyberá vo svojich choreografiách to najdynamickejšie z daného folklórneho regiónu. Tanečné prvky sú štylizované tak, aby zaujali aj súčasného diváka. Skupinu doprevádza profesionálny orchester ,,Diabolské husle’’(od roku 2007 pod názvom ,,Cigánski diabli’’).   The professional dance group – The Magic Spurs, presents the unique "Dance Carousel" program. Ensemble, which, with its enchanting dynamics of dance and instrumental style, is among the leading representatives of Slovak folklore art, chooses the most dynamic elements of each folklore region in their choreographies. But the dance elements were stylized to capture the contemporary viewer. Dance group was accompanied by the professional orchestra Diabolské husle (since 2007 under the title Cigánski diabli).

Réžia, choreografia: Peter Živner
Hudba: Diabolské husle (Cigánski diabli)
Tanec: Čarovné ostrohy
Directed and choreographed by: Peter Živner
Music: Diabolské husle (Cigánski diabli)
Dancers: The Magic Spurs